องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี 2566
รายละเอียด : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย #ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #ภาษีป้าย #ปี2566 ---------------------------- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ อบต.ดู่น้อย 043-501524 , 084-7884708 www.donoi.go.th
ผู้โพส : admin