องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติ sitemap
วันนี้ 49
เดือนนี้5,922
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)15,405
ทั้งหมด 38,024

camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินการวางผังอาคาร สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อยใหม่
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 4/2566
เข้าร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข ทำบุญถวายเพล ฟังธรรม ส่งเสริมคุณธรรมน้อมสุข ตลอดทั้งปี
ประชุมเจ้าพนักงานส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566
ประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
อบรมหลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ประชุมคณะกรรมการประปา และผู้นำชุมชน จาก บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7, บ้านหนองสิม หมู่ที่ 8 และบ้านช้างอีแก้ว หมู่ที่ 9
ประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก A3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประทวน ชุมสิงห์
นายก อบต.ดู่น้อย
โทรศัพท์ : 081-3205829
นายประทวน ชุมสิงห์
นายก อบต.ดู่น้อย
โทรศัพท์ : 081-3205829

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ