องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางนริศรา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 086-1094338
นายอุดม กุมผัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปราณี วงค์ก้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน