องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี 2566 [16 มกราคม 2566]
วันครู 16 มกราคม 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" [16 มกราคม 2566]
การประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลดู่น้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [11 มกราคม 2566]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [9 มกราคม 2566]
ประชุมเจ้าพนักงานส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 [5 มกราคม 2566]
เข้ามอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. และฝ่ายปกครอง ประจำจุดตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [3 มกราคม 2566]
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ [1 มกราคม 2566]
ดำเนินการประสานงาน และดูแลขนส่งเตียง เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ณ บ้านติ้ว ตำบลดู่น้อย [29 ธันวาคม 2565]
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2565 [27 ธันวาคม 2565]
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 [26 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 38 รายการ)