messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
"วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว"❤️[1 พฤษภาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗[29 มกราคม 2567]
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[26 มกราคม 2567]
การดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อบต.ดู่น้อย ประจำปี 2567[16 มกราคม 2567]
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข ประสบความสำเร็จในทุกประการ สาธุๆๆ [1 มกราคม 2567]
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจะปี 2567[28 พฤศจิกายน 2566]
ดำเนินการวางผังอาคาร สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อยใหม่[11 กันยายน 2566]
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 4/2566[11 กันยายน 2566]
เข้าร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข ทำบุญถวายเพล ฟังธรรม ส่งเสริมคุณธรรมน้อมสุข ตลอดทั้งปี[7 กันยายน 2566]
ประชุมเจ้าพนักงานส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566[5 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ)