องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจะปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo เตือนภัย‼️ มีกลุ่มบุคคลได้มีการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันเชิดชู ๓ สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file (คำสั่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
find_in_page กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย และฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ขอเชิญชวนเที่ยว งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับ รายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file อบต.ดู่น้อย ประกาศ ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo รับบริจาคเกล็ดเลือดใหม่ เป็นทางการ 27 มีนาคม 2566 นี้ ณ โรบินสันร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo วันครู 16 มกราคม 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ พบเห็นป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (วันที่ 14 มกราคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ขอร่วมเชิญทำบุญถวายที่ดิน วัดจินดามณี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2