องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายประทวน ชุมสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 081-3205829
สิบเอกวรเชษฐ ประธรรมสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 082-3061757
นายสังวาลย์ มังฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 087-2368168
นายบรรเจิด กุมผัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 095-3131304