องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายสุเทพ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 063-0069121
นางสาวสุจิตรา บุตรสาธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางเด็ดดวง บุญศรีทุม
จ้างเหมาบริการ