องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้5,922
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)15,405
ทั้งหมด 38,024

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อบต.ดู่น้อย ประจำปี 2567
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข ประสบความสำเร็จในทุกประการ สาธุๆๆ
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจะปี 2567
ดำเนินการวางผังอาคาร สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อยใหม่
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 4/2566
เข้าร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข ทำบุญถวายเพล ฟังธรรม ส่งเสริมคุณธรรมน้อมสุข ตลอดทั้งปี
ประชุมเจ้าพนักงานส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจะปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก A3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประทวน ชุมสิงห์
นายก อบต.ดู่น้อย
โทรศัพท์ : 081-3205829
นายประทวน ชุมสิงห์
นายก อบต.ดู่น้อย
โทรศัพท์ : 081-3205829

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ