องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แบบคำร้องเรียน/เบาะแส (ด้วยตนเอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แนวทางการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ขั้นตอนและกระบวนการ การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและการประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1