ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดขบวนแห่ตามประเพณีบวงสรวงพระพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง