ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง