ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดขบวนแห่ตามประเพณีบวงสรวงพระพรหมตามโครงการร่วมจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง