ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาแต่งตัวผู้เข้าร่วมการประกวดธิดาพระพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง