ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อยอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด