ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านหนองชาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง