ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (เปลี่ยนยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง