ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง