ชื่อเรื่อง : โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง