องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมเจ้าพนักงานส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566
รายละเอียด : 5 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. นายประทวน ชุมสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย เป็นประธานในการประชุมเจ้าพนักงานส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมรับฟังระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความเข้าใจร่วมกันในปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลดู่น้อย
ผู้โพส : admin