messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ดู่น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจะปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
เตือนภัย‼️ มีกลุ่มบุคคลได้มีการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันเชิดชู ๓ สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก A3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน