องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo เตือนภัย‼️ มีกลุ่มบุคคลได้มีการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันเชิดชู ๓ สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file (คำสั่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
find_in_page กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย และฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก A3 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน